Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) subsidie voor LED

Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) subsidie voor LED

DLI

·

October 2023

Wilt u energie besparen? Met de EG-subsidie kunnen glastuinders (alleen of als samenwerkingsverband) energiebesparende maatregelen nemen en meewerken aan de klimaatdoelen.

Van donderdag 5 t/m vrijdag 20 oktober 2023 kunnen de subsidieaanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingediend. De investering dient aan meerdere voorwaarden te voldoen, waaronder:

  • Het project heeft een looptijd van maximaal 2,5 jaar
  • U heeft een overeenkomst met een leverancier
  • De overeenkomst bevat een ontbindende voorwaarde. Hierin staat dat de overeenkomst wordt ontbonden als de subsidie niet toegewezen wordt.

Als de subsidie toegewezen wordt, kunt u tot maximaal 20% van uw investering in LED-verlichting terugontvangen, met een maximumbedrag van €500.000. In totaal is er een budget van 58 miljoen euro beschikbaar. Wordt het budget de eerste dag van de openstelling overtekend, dan wordt er geloot tussen alle binnengekomen aanvragen op deze dag.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op:

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/eg

Product modellen

Soliciteer nu!

Je toekomstige collega